Opis

Ultroser G jest substytutem surowicy używanym do zastąpienia FBS (płodowej surowicy bydlęcej) w medium stosowanym do hodowli komórek zwierzęcych. Ultroser G firmy BioSepra może być stosowany jako zamiennik surowicy w hodowli in vitro w hodowlach adherentnych. Ultroser G jest stworzony przede wszystkim do badań prenatalnych – hodowli amniocytów z płynów owodniowych używanych do analizy chromosomalnej (kariotyp). Aktywność biologiczna jest 5 razy większa od FBS.
Ultroser G dostarczany jest jako liofilizowany proszek odpowiadający 20 ml surowicy