Opis

MarrowGrow Medium przeznaczone jest do stosowania in vitro w celu założenia hodowli komórek szpiku kostnego jak i białaczkowych komórek krwi, które mogą być następnie wykorzystywane do kariotypowania, fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) oraz w innych procedurach cytogenetycznych.

MarrowGrow można stosować jako nieswoistą pożywkę do hodowli różnych komórek krwiotwórczych (szpikowe i limfatyczne) obecnych w szpiku kostnym lub białaczkowych próbkach krwi.

MarrowGrow może być stosowane razem z mitogenem specyficznym dla limfocytów B i T, w którym to poszczególne linie są badane.

MarrowGrow Medium dostarczane jest  w postaci zamrożonej jako kompletna pożywka , gotowa do użytku w 100 ml opakowaniach.   Medium oparte jest na alfa-MEM,  zawiera antybiotyki, L-glutaminę, płodową surowicę bydlęcą (FBS), hormony i czynniki wzrostu.
MarrowGrow jest buforowane kwaśnym węglanem sodu i czerwienią fenolową – jako wskaźnik pH.