Opis

LymphoGrow II Medium jest przeznaczone do hodowli in vitro limfocytów z krwi obwodowej pobranej z  człowieka.