Kongresy

04-05 kwiecień 2017
„Perspektywy w onkologii molekularnej – II zjazd Centrum Onkologii-
Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie” - Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

http://www.coi.pl/?go=content&contentID=8&newsID=118

06-07 kwiecień 2017
VI Konferencja Biologii Molekularnej – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

http://www.stud.biol.uni.lodz.pl/~sknmb/?page_id=1004